שירת שלום

Song of Peace

Year: 2017

1January, 2017
Jan 10 Hebrew School
Jan 11 Hebrew School
Jan 14 Bar Mitzvah Ryan Musum
Jan 17 Hebrew School
Jan 17 Meditation and Healing Circle
Jan 18 Hebrew School
Jan 25 Hebrew School
Jan 27 Friday Evening Service
Jan 28 Bat Mitzvah Britt Rosenstein
February
Feb 01 Hebrew School
Feb 04 Tu B'Shevat Celebration
Feb 08 Hebrew School
Feb 15 Hebrew School
Feb 17 Shabbat Dinner with Shirat Shalom
Feb 21 Meditation and Healing Circle
Feb 24 Friday Evening Service
March
Mar 01 Hebrew School
Mar 03 Bat Mitzvah Hannah Gelfand
Mar 04 Bar Mitzvah Jacob Ginsberg
Mar 08 Hebrew School/Purim
Mar 11 Doggy Purim
Mar 15 Hebrew School
Mar 18 Bar Mitzvah Josh Webster
Mar 28 Meditation and Healing Circle
Mar 29 Hebrew School
Mar 31 Shabbat Dinner with Shirat Shalom
2April
Apr 05 Hebrew School
Apr 07 Friday Evening Service
Apr 15 Bat Mitzvah Maya Shanok
Apr 18 Meditation and Healing Circle
Apr 19 Hebrew School
Apr 26 Hebrew School
May
May 03 Hebrew School
May 05 Friday Evening Service
May 16 Meditation and Healing Circle
May 27 B'nai Mitzvah Alex & Andrew Garmon
June
Jun 03 Bat Mitzvah Allison Bronchick
Jun 03 Bar Mitzvah Samuel Kaplan
Jun 10 Bat Mitzvah Megan Pinsker
3JulyAugust
Aug 15 Meditation and Healing Circle
Aug 19 Bar Mitzvah Jacob Adler
Aug 23 Hebrew School Open House
Aug 25 Friday Evening Service
Aug 27 Shofar Sho Good Shofar Blowers Practice
Aug 27 High Holy Day Volunteer Meeting
Aug 30 Hebrew School First Day
September
Sep 02 Bat Mitzvah Amanda Ovitt
Sep 06 Hebrew School
Sep 06 Confirmation Class
Sep 13 Hebrew School
Sep 17 Shofar Sho Good Shofar Blowers Practice
Sep 19 Setup Theater Rosh Hashanah
Sep 20 Rosh Hashanah Evening Service
Sep 21 Rosh Hashanah Morning Service
Sep 27 Hebrew School
Sep 28 Setup Theater Yom Kippur
Sep 29 Kol Nidrei
Sep 30 Yom Kippur
4October
Oct 01 Sukkah Building Party
Oct 04 Hebrew School Sukkah Visit
Oct 07 Bar Mitzvah Jeremy Goldberg
Oct 08 Sukkot Celebration
Oct 11 Hebrew School & Simchat Torah
Oct 17 Meditation and Healing Circle
Oct 18 Hebrew School
Oct 18 Confirmation Class
Oct 21 Bar Mitzvah Zachary Lebovitz
Oct 25 Hebrew School
November
Nov 01 Hebrew School
Nov 01 Confirmation Class
Nov 03 Friday Evening Service
Nov 08 Hebrew School
Nov 11 Bat Mitzvah Skylar Greenberg
Nov 15 Hebrew School
Nov 18 Bat Mitzvah Marlowe Hyman
Nov 21 Meditation and Healing Circle
Nov 25 Bat Mitzvah Abigail Shapiro
Nov 29 Hebrew School
December
Dec 02 Shabbat Circle
Dec 06 Hebrew School
Dec 06 Confirmation Class
Dec 13 Hebrew School
Dec 16 Chanukah Celebration
Dec 20 Hebrew School

 Phone: 561.488.8079    P.O. Box 971142, Boca Raton, FL, 33497-1142

Powered by Wild Apricot Membership Software